పాఠకులకు శుభాకాంక్షలు


ఈ బ్లాగు ఇంటర్మీడియేట్, ఆపై స్థాయి విద్యార్ధుల కోసం ఉద్దేశించబడినది. సిలబస్ లోని వివిధ అంశాలతో పాటుగా, విద్యార్ధులకు అవసరమైన మోడల్ పేపర్లు, వాటి జవాబులు, వివరణలను పాఠకులకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జంతుశాస్త్ర విషయాల పట్ల విద్యార్ధులలో ఆసక్తిని కలిగించడం, ప్రత్యేకించి జీవశాస్త్ర విభాగాలపట్ల విద్యార్ధులలో అధ్యయనాభిలాషను, పఠనాభిరుచులను రేకిత్తించడం ఈ బ్లాగు ప్రధానోద్దేశంగా ఉంటుంది. జంతుశాస్త్రానికి సంబంధించి విద్యార్ధుల తక్షణ అవసరాలు, సందేహ నివృతి, ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, ఉద్యోగితాంశాలలో పాఠకులకు ఈ బ్లాగు వెన్నంటి నిలుస్తుంది.

Advertisements

About balarangaiahnarapuram

TEACHER M.Sc in ZOOLOGY M.Sc in PSYCHOLOGY B.Ed
This entry was posted in ABOUT and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s